เพิ่มเติม

Go down

เพิ่มเติม

ตั้งหัวข้อ  Orawan501 on Sun Aug 29, 2010 4:34 pm

1. จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย (3m2)3(2n3)5
วิธีทำ (3m2)3(2n3)5 = (33 m2*3)(25 n3*5) = 27m6 32n15 = 864m6 n15ตอบ 864m6 n15


2. จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 8
วิธีทำ 8 = 82 = (23)2 = (22)3 = 22 = 4


ตอบ 4


3. จงแก้สมการ 4X+2 – 2X+1 = 240
วิธีทำ ให้ y = 2x
4X+2 – 2X+1 = 240
4 * (2x)2 -2(2X) -240 = 0
2(2X)2 – 2X – 120 = 0
2y2 – y – 120 = 0
(2y + 15)(y – Cool = 0
y = 8
2X = 8
2X = 23
จะได้ x = 3
ดังนั้น คำตอบของสมการคือ 3


ตอบ สมการคือ 3


4. จงแก้สมการ 22x+3 – 55 = 28(3X – 2)
วิธีทำ 22x+3 – 55 = 28(3X – 2)
32X * 33 – 55 = 28(3X – 2)
32X * 33 – 55 = 28 * 3X – 56
27(3X)2 – 28(3X) + 1 = 0
ให้ y = 3x
จะได้ 27y2 – 28y + 1 = 0
(27y – 1)(y – 1) = 0
y = 1
จะได้ 3x = 1
3x = 3-3
x = -3 หรือ 0

ตอบ สมการ คือ -3 และ 0


5. จงแก้สมการ 22x + 2x+1 = 3
วิธีทำ 22x + 2x+1 = 3
(2x)2 + 2x * 2-3 = 0
(2x + 3)(2x – 1) = 0
2x + 3 = 0 หรือ 2x – 1 = 0
2x = -3 2x = 1
2x = 20
X = 0
2x = -3 เป็นไปไม่ได้
ดังนั้น คำตอบของสมการคือ 0

ตอบ สมการ คือ 06. จงแก้ระบบสมการ 3x = 9y-1
163-x = 8y-2
วิธีทำ 3x = 32(y-1)
X = 2(y – 1)
X – 2y = -2
24(3-x) = 23(y-2)
4(3 – x) = 3(y – 2)
4x + 3y = 18
จะได้ x = 30 และ y = 26
11 11
ดังนั้น คำตอบของระบบสมการคือ 30 , 26
11 11

ตอบ ระบบสมการ คือ 30 , 26
11 117. จงใช้บทนิยามของเลขยกกำลัง an หาค่าของ (-3)4
วิธีทำ (-3)4 = (-3) * (-3) * (-3) * (-3)
= 81

ตอบ 81

8. จงใช้บทนิยามของเลขยกกำลัง a n หาค่าของ 32 + 33
วิธีทำ 32 + 33 = 3 * 3 + 3 * 3 * 3
= 9 + 27
= 36

ตอบ 36


9. จงหาค่าของ (23)2
วิธีทำ (23)2 = 23*2
= 26

ตอบ 26


10. จงหาผลคูณของ (2x3y)3(3xy2)2
วิธีทำ (2x3y)3(3xy2)2 = [23x9y3][32x2y4]
= 8 * 9x9+2y3+4
= 72x11y7

ตอบ 72x11y7


11. จงคูณ x2 + x – 3 ด้วย (3x - 2) เมื่อ n เป็นจำนวนเต็ม
วิธีทำ xn+1(x2 + x – 3) = xn+1 * x2 + xn+1 * x – 3xn+1
= xn+1+2 + xn+1+1 – 3xn+1
= xn+3 + xn+2 – 3xn+1

ตอบ xn+3 + xn+2 – 3xn+1


12. จงหาค่าของ (ex + e-x)2 – (ex – e-x)2 [U-n-06]
วิธีทำ (ex + e-x)2 – (ex – e-x)2 = (ex + e-x + ex – e-x)( ex + e-x - ex + e-x)
= (2ex)(2e-x)
= 4ex+(-x_
= 4e0 =1
ตอบ 1


13. จงหาเซตคำตอบของ 16x = 4
วิธีทำ (42)x = 4
42x = 4
2x = 1
X = 1
2

ตอบ {1}
2


14. จงหาเซตคำตอบของสมการ 1x = 16
2
วิธีทำ (2-1)x = 24
2-x = 24
-x = 4
x = -4

ตอบ {-4}

15. จงหาค่า x ถ้า log6 x = -3
วิธีทำ log6 x = -3
x = 6-3
= 1 = 1
63 216

ตอบ 1
216

16. จงหาค่า log2 4
วิธีทำ log2 4 = log2 22
= 2 log2
= 2

ตอบ 2

17. ให้ log N = 1.6365 จงหา N
วิธีทำ 1.6365 = 0.6365 + 1
Antilog 0.6365 = 4.33
N = 4.33 * 10
= 43.3

ตอบ N = 43.3

Orawan501

จำนวนข้อความ : 4
Join date : 26/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ