เพิ่มเติม

Go down

เพิ่มเติม

ตั้งหัวข้อ  Wannisa501 on Sun Aug 29, 2010 4:51 pm

1. จงเขียน log7 6 ให้อยู่ในรูปผลบวก
log7 6 = log7 ( 2 ) ( 3 )
= log7 2 + log7 3
ตอบ log7 2 + log7 32. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ log5 8 + log5 27
9 32
วิธีทำ log5 8 + log5 27 = log5 8 * 27
9 32 9 32

= log5 3
4
ตอบ log5 3
4


3. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ 3 logk a -2 logk b + 4 logk c – 5 logk d
วิธีทำ จากโจทย์ = logk a3 – logk b2 + logk c4 – logk d5
= logk a3 c4
b2d5
ตอบ logk a3c4
b2d54. จงใช้บทนิยามของเลขยกกำลัง an หาค่าของ -34
วิธีทำ -34 = -( 3 )4 = -[ 3*3*3*3]
= -81
ตอบ -81


5. จงหาค่าของ ( a2 )4
วิธีทำ ( a2 )4 = a2*4 = a8

ตอบ a8


6. จงหาค่าของ In 0.811

วิธีทำ In 0.811 = 2.3026 log 0.811
แต่ log 0.811 = 9.9090 – 10 = -0.0910
ดังนั้น In 0.811 = 2.3026 ( -0.0910 )
= -0.2095
ตอบ In 25 = -0.2095

7. จงแก้สมการ 2x = 32
วิธีทำ 2x = 25
X = 5
ตอบ x = 5

8. จงแก้สมการ 4x+1 = 0.25
วิธีทำ 4x-1 = 1
4
4x-1 = 4-1
x-1 = -1
x = -2
ตอบ x = -2

9. จงแก้สมการ 4x = 32
วิธีทำ 4x = 32
(22)x = 25
22x = 25
แต่ฐานเหมือนกัน 2x = 5
X = 5
2
ตอบ x = 5
2

10. จงแก้สมการ In x = -1
e

วิธีทำ In x- In e = -1
In x = -1 + 1
In x = 0 = e0 = 1
X = e0 = 1
ตอบ 111. จงเขียนแอนติลอกาลิซึมของ 3.4393

วิธีทำ 3.4393 = 0.4393 + 3
Antilog ของ 0.4393 คือ 2.75 ( จากตาราง )

Antilog 3.4393 = 2.75 * 103
= 2,750
ตอบ 2,750

12. จงหาค่าของ log3 ( loga a3 )
วิธีทำ จากโจทย์ = log3 ( 3 loga a )
= log3 3 ( 1 ) เพราะ loga a = 1
= 1
ตอบ 113. จงหาค่า log2 ( 1 )
16
วิธีทำ จากโจทย์ = log2 2-4
= ( -4 ) log2 2 = -4
ตอบ -414. จงหาค่าของ ( e +e-x)2 – (ex – e-x)2 [U-n-06]
วิธีทำ (ex + e-x)2 – (ex – e-x)2 = (ex + e-x + ex – e-x)( ex + e-x - ex + e-x)
= (2ex)(2e-x)
= 4ex+(-x_
= 4e0 = 1
ตอบ 1


15. จงหาผลคูณของ (2x3y)3(3xy2)2
วิธีทำ (2x3y)3( 3y2)2 = [23x9y3][32x2y4]
= 8 * 9x9+2y3+4
= 72x11y7

ตอบ 72x11y716. จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย (3m2)3(2n3)5

วิธีทำ (3m2)3(2n3)5 = (33 m2*3)(25 n3*5) = 27m6 32n15 = 864m6 n15

ตอบ 864m6 n15


17. จงแก้สมการ 22x+3 – 55 = 28(3X – 2)
วิธีทำ 22x+3 – 55 = 28(3X – 2)
32X * 33 – 55 = 28(3X – 2)
32X * 33 – 55 = 28 * 3X – 56
27(3X)2 – 28(3X) + 1 = 0
ให้ y = 3x
จะได้ 27y2 – 28y + 1 = 0
(27y – 1)(y – 1) = 0
y = 1
จะได้ 3x = 1
3x = 3-3
x = -3 หรือ 0

ตอบ สมการ คือ -3 และ 0

Wannisa501

จำนวนข้อความ : 4
Join date : 26/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ