จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้

Go down

จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้

ตั้งหัวข้อ  naru501 on Tue Aug 31, 2010 2:01 pm

1.จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้ an = (n – 1)(n + 1)
จะได้ a1 = (1 – 1)(1 + 1) = 0
a2 = (2 – 1)(2 + 1) = 3
a3 = (3 – 1)(3 + 1) = 8
a4 = (4 – 1)(4 + 1) = 15
ตอบ ดังนั้น 4 พจน์แรกของลำดับนี้คือ 0, 3, 8, 15

naru501
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้

ตั้งหัวข้อ  naru501 on Tue Aug 31, 2010 2:11 pm

2.จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้จาก an = n(n – 1)(n – 2)
จะได้ a1 = 1(1 – 1)(1 – 2) = 0
a2 = 2(2 – 1)(2 – 2) = 0
a3 = 3(3 – 1)(3 – 2) = 6
a4 = 4(4 – 1)(4 – 2) = 24
ตอบ ดังนั้น 4 พจน์แรกของลำดับนี้คือ 0, 0, 6, 24

naru501
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้

ตั้งหัวข้อ  naru501f on Tue Aug 31, 2010 2:19 pm

3.จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้an = (–1)n
a1 = (–1)1 = –1
a2 = (–1)2 = 1
a3 = (–1)3 = –1
a4 = (–1)4 = 1
ตอบ ดังนั้นสี่พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้คือ-1,1,-1,1

naru501f
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

จงหาพจน์ที่ n ของลำดับ 1, 8,15,22,29...

ตั้งหัวข้อ  naru501 on Tue Aug 31, 2010 5:24 pm

4. จงหาพจน์ที่ n ของลำดับ 1, 8,15,22,29...
ให้ a1 = 1
a2 = 8 = 1+7
a3 = 15 = 1+14 = 1+7(2)
a4 = 22 = 1+21 = 1+7 (3)
a5 = 29 = 1+28 = 1+7 (4)

ตอบ an = 1+7(n-1)

naru501
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

จงหาพจน์ที่ 40 ของลำดับเลขคณิต 1,5,9,13,...

ตั้งหัวข้อ  naru501 on Tue Aug 31, 2010 5:42 pm

5. จงหาพจน์ที่ 40 ของลำดับเลขคณิต 1,5,9,13,...
จาก 1,5,9,13,...
a1 = 1 และ d = 5 - 1 = 4
an = a1 + (n-1) d
a40 = 1 + (40-1) (4)
= 1+ (39) (4)
A40 = 157
ตอบ ดังนั้น พจน์ที่ 40 ของลำดับคือ 157

naru501
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

จงเขียนสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิต -1,6,13,...

ตั้งหัวข้อ  naru501 on Tue Aug 31, 2010 6:05 pm

6. จงเขียนสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิต -1,6,13,...
จาก -1,6,13,...
d=6-(-1)=7และ a3=13
a4 = a3 + d= 13+7 = 20
a5= a4 +d = 20+7 = 27
a7 = a6+d = 27+7 = 41
a7 = a6+d = 34+7 = 41
ตอบ ดังนั้นสี่พจนุถัดไปของเลขคณิตที่กำหนดคือ20,27,34,41

naru501
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ถ้า2และ26เป็นพจน์สองพจน์ของลำดับเลขคณิตที่มีพจน์อีกสามพจน์เรียงอยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้

ตั้งหัวข้อ  naru501 on Tue Aug 31, 2010 6:20 pm

7. ถ้า2และ26เป็นพจน์สองพจน์ของลำดับเลขคณิตที่มีพจน์อีกสามพจน์เรียงอยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้ จงหาพจน์สามพจน์นี้
a1= 2 และ a5 = 26
an=2 a1+(n-1)d
26 = 2+(5-1)d
26 =2+4d
4d=24
D=6
ตอบดังนั้นจำนวนที่วางอยู่ระหว่าง2และ26ที่ทำให้ป็นลำดับเลขคณิตคือ2+6,2+2(6),2+3(6)หรือ8,14และ20

naru501
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต 6,2,-2,-6,...

ตั้งหัวข้อ  naru501 on Tue Aug 31, 2010 6:34 pm

8.จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต 6,2,-2,-6,...
d = 2-6 = -4
a1=6
an = a1+ (n-1) d
an=6+(n-1)(-4)
= -6-4n+4
10-4n
ตอบ พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตคือ an=10-4n


naru501
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

กำหนดลำดับ 2,4,8,16ให้เปลี่ยนรูปแต่ละพจน์เพื่อหาความสัมพันระหว่าง an และ nได้ดังนี้

ตั้งหัวข้อ  naru501 on Tue Aug 31, 2010 6:51 pm


9.กำหนดลำดับ 2,4,8,16ให้เปลี่ยนรูปแต่ละพจน์เพื่อหาความสัมพันระหว่าง an และ nได้ดังนี้
a1 = 2 = 21
a2 = 4 = 22
a3 = 8 = 23
a4 = 16 = 24
ตอบ an=2n

naru501
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิต a1 = 2 , d = 4

ตั้งหัวข้อ  naru501 on Tue Aug 31, 2010 7:10 pm

10.จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิต a1 = 2 , d = 4
a1 = 2 , d = 4
a2 = a1 + d = 2 + 4 = 6
a3 = a1 + 2d = 2 + 2(4) = 10
a4 = a1 + 3d =2 + 3(4) = 14
ตอบ สี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิตคือ2,6,10,14


naru501
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับต่อไป

ตั้งหัวข้อ  naru501 on Wed Sep 01, 2010 4:55 pm

11.จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับต่อไปนี้1,4,7,10,13,16
a1 = 1
a2=4=1+3=1+3(1)
a3=7=1+3+3=1+3(2)
a4=10=1+3+3+3=1+3(3)
a5=13=1+3+3+3+3=1+3(4)
a6=16=1+3+3+3+3+3=1+3(5)
ตอบ จะได้ an=(n-1)=3n-2

naru501
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับต่อไปนี้

ตั้งหัวข้อ  naru501 on Wed Sep 01, 2010 5:07 pm

12.จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับต่อไปนี้-1,2,-3,4,-5,...
a1 =-1 = (-1)1 X 1
a2 =2 = (-1)2 X 2
a3 =-3 = (-1)3 X 3
a4 =4 = (-1)4 X 4
a1=-5 = (-1)5 X 5
ตอบ พจน์ทั่วไป an=(-1)nXn

ข้อนี้ครูแก้ให้ลืมเครื่องหมาย = หลัง a1 จนถึง a5

naru501
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ok

ตั้งหัวข้อ  Admin on Mon Sep 06, 2010 7:00 pm

ok ผ่าน /////
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 68
Join date : 22/06/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://math09.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ