ศุภักษร502 พื้นฐาน

Go down

ศุภักษร502 พื้นฐาน

ตั้งหัวข้อ  supakson on Wed Sep 01, 2010 12:35 pm

1 จงหาสามพจน์ถัดไปของ 1,7,49,343..
วิธีทำ 1,7,49,343.
เนื่องจาก a1=1 อัตราส่วนร่วม r = 7/1=7

an=a1 rn-1

จะได้ a5=1×7 5-1 =1×74 =2,401

a6=1×76-1=1×75=16,807

a7=1×77-1=1×76=117,649

ดังนั่นสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต 1,7,49,343,… คือ 2,401 , 16,807 , 117,649 ตามลำดับ2 จงหาสามพจน์ถัดไปของ -1 ,2, -4, 8,…
เนืองจาก a1 = -1 อัตราส่วนร่วม r=2/-1 = -2
an = a1rn-1
จะได้ a5= (-1)(-2)5-1=(-1)(-2)4 = -16
a6 = (-1)(-2)6-1=(-1)(-2)5 = 32
a7 = (-1)(-2)7-1=(-1)(-2)6 = -64

ดังนั่นสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต -1, 2, -4, 8,… คือ -16, 32, -64 ตามลำดับ
3 จงหาพจน์ที่ 9 ของลำดับเรขาคณิต 2, 4, 8, 16,…
วิธีทำ
เนื่องจาก a1= 2 อัตราส่วนร่วม r = 4/2 = 2 และ n = 9
จาก an = a1 r n-1
จะได้ a9 = 2(2)9-1 = 2(2)8 = 512

ดังนั่นพจน์ที่9ของลำดับเรขาคณิตนี้ คือ 512

4 จงหาพจน์ที่ 11 ของลำดับเรขาคณิต2,-10,50,-250,…

วิธีทำ เนื่องจากa1= 2 อัตราส่วนร่วม r=-10/2=-5และ =11

จาก an = a1r n-1
จะได้ a9 = 2(-5)11-1 = 2(-5)10 = 19,531,250

ดังนั่น พจน์ที่ 11 ของลำดับเรขาคณิตนี้ คือ 19,531,2505 จงหาอัตราส่วนร่วมของ 2,4,8,16
วิธีทำ
เนื่องจาก 4/2 = 8/4 = 16/8 = 2

ดังนั่น ลำดับเรขาคณิตนี้ มี 2 อัตราส่วนร่วม


6 จงหาพจน์ที่20 และพจน์ที่ 50 ของลำดับเลขคณิต เมื่อ an = -n-3
วิธีทำ จาก an =-n-3
พจน์ที่20: a20=-20-3=-23
พจน์ที่ 50:a50=-50-3=-53
ดังนั่นพจน์ที่ 20 และพจน์ที่50ของลำดับเลขคณิตนี้คือ -23 และ -53 ตามลำดับ

7 จงหาพจน์ที่15 ของลำดับเลขคณิต 3,8,13,18,23,…
วิธีทำ จากลำดับเลขคณิต 3,8,13,18,23,…
จะได้ d=8-3=5 และ a1=3
จาก an=a1+(n-1)d
จะได้ a15=3+(15-1)5=3+(14)5=73

ดังนั่นพจน์ที่15 ของลำดับเลขคณิตนี้คือ 73

8 จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง39และ51ที่ทำให้ทั้งสามจำนวนนี้อยู่ในลำดับเลขคณิต
วิธีทำ จากโจทย์ a1 = 39 และ a3 = 51
จากสูตร a1 = a1+(n-1)d
จะได้ a3 = a1+(3-1)d
51 = 39+2d
d = 51-39/2 = 12/2 = 6
นั้นคือ a2 = a1+d = 45
ดังนั่นจำนวนที่อยู่ระหว่าง39และ51ที่ทำให้ทั้งสามจำนวนนี้อยู่ในลำดับเลขคณิตนี้ คือ 45


9 ถ้าสามพจน์แรกของลำดับเลขคณิตคือ20,16และ12ตามลำดับแล้ว-96เป็นพจน์ที่เท่าไรของลำดับนี้
วิธีทำจากโจทย์ a1=20,a2=16,a3=12

จะได้ d=16-20=-4

จากสูตร an=a1+(n-1)d

หาพจน์ที่ n -96=20+(n+1)(-4)
-96=20-4n+4
4n=20-4n+4
n=120/4=30
ดังนั่น-96เป็นพจน์ที่30ของลำดับเลขคณิตนี้


10 จงหาพจน์ที่nลำดับเลขคณิต11,13,15,17,19,…

วิธีทำ จะได้ d =13-11 = 2 และ a1 =11
จาก an=a1+(n-1)d
จะได้ an= 11+(n-1)2 = 11+2-2 = 9+2n

นั่นคือ พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตนี้ คือ 9+2n11 จงหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต 7,10,13,16,19,..

วิธีทำ จะได้ d = 10-7 = 3 และ a1 = 7
จาก an =a1+(n-1)d
จะได้ an = 7+(n-1)3 = 7+3n-3 = 4+3n

นั่นคือ พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตนี้ คือ 4+3n


12 จงหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต 2,-1,-4,-7,-10,…
วิธีทำ จะได้ d = -1-2 = -3แ ละ a1 =2

จาก an = a1+(n-1)d
จะได้ an = 2+(n-1)(-3)=2-3n+3=5-3n
นั่นคือ พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตนี้ คือ 5-3n

supakson

จำนวนข้อความ : 3
Join date : 29/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ตรวจแล้ว

ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Sep 01, 2010 8:38 pm

Embarassed Wink flower geek ให้ผ่านครับ
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 68
Join date : 22/06/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://math09.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ