ส่งพื้นฐาน

Go down

ส่งพื้นฐาน

ตั้งหัวข้อ  siripha502 on Sat Sep 04, 2010 4:30 pm

จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้
1. an = 2n + 5
a1 = 2(1) +5 = 7
a2 = 2(2) +5 = 9
a3 = 2(3) +5 =11
a4 = 2(4) +5 =13
ดังนั้น 4 พจน์แรกคือ 7, 9, 11 , 13 ตอบ
2. a n = n(n -1) (n -2)
a1 =1(1-1)(1-2) = 0
a 2 = 2(2-1)(2-2) = 0
a 3 = 3(3-1)(3-2) = 6
a 4 =4(4-1)( 4-2) =24
ดัง 4 พจน์แรก คือ 0, 0, 6,24 ตอบ
3. a n= n+n1
a 1 = 1+11 = 2
a 2 = 2+21 = 3/2
a3 = 3+31 = 4/3
a4 = 4+41 = 5/4
ดังนั้น 4 พจน์แรก คือ 2 ,3/2,4/3,5/4 ตอบ
4. an = 3n-2
a1 = 3(1) -2 = 1
a2 = 3(2 ) -2 =4
a3 = 3(3) -2 =7
a4 = 3(4) -2 =10
ดังนั้น 4 พจน์แรก คือ 1,4,7,10 ตอบ
5. an = 4n-2
a1 = (4x1) -2 = 2
a2 = (4x2 ) -2 =6
a3 = (4x3) -2 =10
a4 = (4x4) -2 =14
ดังนั้น 4 พจน์แรก คือ 2,6,10,14 ตอบ

6.a1 = 5
a 2 = a1 + d = 5 + ( - 2 ) = 3
a3 = a1 + 2d = 5 + 2 ( -2 ) = 1
a4 = a1 + 3d = 5 + 3 ( -2 ) = -1
ดังนั้น สี่พจน์แรกคือ 5 ,3 ,1 , -1 ตอบ
7.จงหาพจน์ที่ 9 ของลำดับเรขาคณิต 2 , 4, 8, 16,…
วิธีทำ จาก 2, 4,8, 16,...
จะได้ r = 2 และ a1= 2
ดังนั้น a9 = a1r8
= 2(2)8
= 512
เพราะฉะนั้น a9 = 512 ตอบ
8.จงหาพจน์ที่ 11 ของลำดับเรขาคณิต 2,-10,50,-250,…
วิธีทำ จาก 2 , -10 , 50, -250,…
จะได้ r = -5
ดังนั้น a9 = a1r10
= 2( 2) 8
= 19,531,250
เพราะฉะนั้น a11 = 19, 531, 250 ตอบ
จงหาพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิตต่อไปนี้
9.จาก 1 , 3 , 9,…
จะได้ r = 3
เนื่องจาก an = a1 r n-1
นั่นคือ an = 1( 3 ) n -1
เพราะฉะนั้น an = 3 n-1 ตอบ10.จงหา an และd ของลำเรขาคณิตที่มีa2 =16และa12=116
a2 =16และ a12 =116
จะได้ a2 = a1 +d = 16 ( 1)
a12 = a1+11d =116 ( 2)
จะได้ 10d =100
เพราะฉะนั้น d =10
แทนค่า d=10 ลงใน( 1)
จะได้ a1 =6
เนื่องจาก an = a1 + (n-1) d
= 6+(n-1) (10)
=10n-4 ตอบ
11.จงหาพจน์ที่ 25 ของลำดับเลขคณิต ที่มีa3 =20และa7 =32
a3 = a1 + 2d 20 ( 1)
a7 = a1 +6d 32 (2)
นำ(2) -( 1) จะได้ 32-20
4d =12
เพราะฉะนั้น d =3
แทนค่า d =3 ลงใน( 1)จะได้
เพราะฉะนั้น a1 = 14
เนื่องจาก a25= a1 +24d
ดังนั้น a25= 14 +24(3) =86 ตอบ
12.จงหาพจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี a6=12และa 10=16
a6 = a1+5d =12……(1)
a 10 = a1 +9d 16……(2)
นำ(2) -( 1) จะได้ 16-12
4d = 4
d = 1
แทนค่า d =1 ลงใน( 1)จะได้
a1 = 7 ตอบsiripha502

จำนวนข้อความ : 22
Join date : 28/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ผิด 3 ข้อ

ตั้งหัวข้อ  Admin on Mon Sep 06, 2010 7:15 pm

ข้อผิดคือ ข้อ 7 8 9 เลขยกกำลัง ดูดี มันอยู่ผิดทีผิดทางใหมครับ cheers cheers
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 68
Join date : 22/06/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://math09.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ