จตุพร503 พื้นฐาน

Go down

จตุพร503 พื้นฐาน

ตั้งหัวข้อ  jatutorn on Wed Sep 01, 2010 8:32 pm

1 จงหาพจน์ที่ n (พจน์ทั่วไป) ของลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, . . .
วิธีทำ จากโจทย์ จะได้ a1 = 3 และ d = 7 – 3 = 4
จากสูตร an = a1 + (n – 1)d
an = 3 + (n – 1)(4)
= 3 + 4n – 4
= 4n – 1

2 จงหาพจน์ที่ n (พจน์ทั่วไป) ของลำดับเลขคณิต 6, 13, 20, 27, . . .
วิธีทำ จากโจทย์ จะได้ a1 = 6 และ d = 13 – 6 = 7
จากสูตร an = a1 + (n – 1)d
an = 6 + (n – 1)(7)
= 6 + 7n – 7
= 7n – 1

3 จงหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต 4,20,0,-2,-4,…
วิธีทำ จะได้ an = 4+(n-1)(2)
=6-2n
ดั้งนั้นพจน์ที่ คือ an 6-2n4 จงหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต 7,10,13,16,19,…
วิธีทำ จะได้ an = 7+(n-1)(3)
=3n+4
ดั้งนั้นพจน์ที่ an คือ 3n+4

5 จงหาสี่พจน์แรกของลำดับ an=3n²+1
วิธีทำ a1=3(1)2+1=4
a2=3(2)2+1=13
a3=3(3)2+1=28
a4=3(4)2+1=49
ดังนั้นสี่พจน์แรกของลำดับคือ 4,13,28,49


6 จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต 6, 2, -2, -6
วิธีทำ จะได้ d=2-6=-4
และ a1=6
จาก an = a1+(n-1)d
จะได้ an = 6+(n-1)(-4)
=6-4n+4
=10-4n
นั่นคือ พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนี้ หรือ an = 10-4n
7 ให้ 1, 3, 5, 7, … เป็นลำดับ จงหาพจน์ที่ n ของลำดับ
วิธีทำ จากลำดับ 1, 3, 5, 7, …
a1= 1 = 2(1) -1
a2 = 3 = 2(2) -1
a3= 5 = 2(3) -1
a4= 7 = 2(4) -1
ดั้งนั้น พจน์ทั่วไปของลำดับคือ 2n-1
นั่นคือ an = 2n-1


8 จงหาพจน์ที่ 15 ของลำดับเลขคณิต 3,8,13,18,23,…
วิธีทำ a1=3 และ d=5
an=a1+(n-1)d
=3+(15-1)(5)
=73

9. จงหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
วิธีทำ จะได้ an = 2+(n-1)(-3)
=5-3n
ดั้งนั้น พจน์ที่ an คือ 5-3n

10 จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับ an = 2n+5
วิธีทำ a1=2(1)+5=7
a2=2(2)+5 =9
a3=2(3)+5=11
a4=2(4)+5=13
ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับคือ 7,9,11,13
11 จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับ an = (n-1)(n+1)
วิธีทำ a1 = (1-1)(1+1)=0
a2 = (2-1)(2+1)=3
a3 = (3-1)(3+1)=8
a4 = (4-1)(4+1)=15
ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับคือ 0,3,8,15

12 จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด 1, -1, -3, -5, 7
วิธีทำ a1 = 1 = 3-2(1)
a2 = -1=3-2(2)
a3 = -3 =3-2(3)
a4= -5 =3-2(4)
a5 = -7 =3-2(5)
an= 3-2n

jatutorn

จำนวนข้อความ : 1
Join date : 01/09/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ok

ตั้งหัวข้อ  Admin on Mon Sep 06, 2010 7:02 pm

ok 1 ผ่าน/////*****
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 68
Join date : 22/06/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://math09.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ